Vermogensadvies

 
Mercurian is gespecialiseerd in vermogensadvies en -begeleiding voor particulieren, zelfstandig ondernemers en DGA’s. Het advies kan onder andere betrekking hebben op uw vrije vermogen en uw oudedagsvoorziening.

Bij onze advisering staat u als klant centraal. Samen met u zoeken wij naar de producten en diensten die het beste bij u passen.

 

U kunt van ons een totaal aanpak verwachten op basis van een persoonlijk advies, waarbij rekening wordt gehouden  met uw persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden en wensen. Wij helpen u bij het samenstellen en kiezen van de voor u passende oplossingen.

 

Uw huidige en toekomstige wensen, persoonlijke situatie, financiële positie en risicobereidheid zijn de basis voor uw persoonlijke vermogens advies. Tijdens de inventarisatie komen deze onderwerpen aan de orde en leggen wij die vast in een klantprofiel. Nadat wij uw persoonlijke situatie hebben geïnventariseerd en geanalyseerd onderzoeken wij welke producten het beste bij u passen en welke aanbieders het beste aansluiten bij uw klantprofiel.  Hierbij kijken wij ook naar mogelijkheden buiten de Nederlandse grens.   

 

Uiteraard willen wij u blijven begeleiden en ondersteunen. Wij streven naar een langdurige relatie, waarbij wij samen met u blijven zoeken naar voor u zo optimaal mogelijke oplossingen en inspelen op gewijzigde omstandigheden.