Onze achtergrond

 

De naam van ons bedrijf is afgeleid van de Griekse god Mercurius. In eerste instantie was hij de god van de graanhandel. Bij de inwijding van zijn tempel werd een collegium, een gilde van Mercuriales, opgericht. Hun plicht was de woekerwinsten, die de Patriciërs bij de verkoop van koren trachtten te behalen, tegen te gaan en een meer geregelde verbinding met de Griekse graanmarkt tot stand te brengen.

Mercurian heeft een zelfde doel binnen de huidige financiële markten en zoekt naar (kosten-)transparante beleggings- en verzekeringsoplossingen zonder woekerwinsten en met een optimale ondersteuning voor haar cliënten.

 

Ons doel

 

Samenwerking is de basis van Mercurian. Door het samenvoegen van kennis en ervaring streven wij naar vernieuwende productconcepten en optimale ondersteuning met respect voor ieders specialisme. Wij brengen partijen bij elkaar, zoals verzekeraars, vermogens- en fondsbeheerders. Hierbij kijken wij ook naar mogelijkheden buiten Nederland en werken wij samen met internationale verzekerings- en beleggingsondernemingen. 

Mercurian richt zich met haar productconcepten op particulieren, zelfstandig ondernemers en DGA’s. Wij richten ons primair op het verstrekken van vermogensadvies en -begeleiding.