Partners

 

Mercurian onderhoudt bijzondere samenwerkingsverbanden met marktpartijen, zoals aanbieders van financiële producten en vermogensbeheerders. Hierbij wordt ook samengewerkt met buitenlandse partijen. Deze partijen bieden wij de mogelijkheid hun producten en diensten binnen de website van Mercurian kenbaar te maken.

 

Veelal treedt Mercurian voor deze partijen op als platform of servicecentrum in de Nederlandse markt of verzorgen wij (een deel) van het communicatietraject tussen cliënt en/of financiële dienstverlener enerzijds en de aanbieder anderzijds. Hierbij wordt gestreefd naar een optimalisatie van de operationele, financiële en commerciële processen. Zeker voor buitenlandse partners is het van belang om een Nederlands aanspreekpunt te hebben. Dit laatste wordt door Mercurian verzorgd voor onze partners.